Ин сойт баста шуд ва мо аз ин пас дар Parstoday ҳастем
Худоё! Рӯзаамро дар ин рӯз мавриди қабули даргоҳи хеш қарор бидеҳ, он гуна ки мавриди хушнудии ту ва писанди Паёмбар Ту бошад. Он сон ки фуруъ бо усулаш устувор бошад. …
Худоё! Дар ин рӯз саропои вуҷудамро бо раҳматат бипайванд ва тавфиқ ва ҳифз аз гуноҳро насибам кун ва қалбамро аз тирагиҳо ва гирифториҳои тӯҳмат пок гардон, эй меҳрубон ба бандагони …
Худоё! Дар ин рӯз баҳраамро аз мустаҳабот афзун гардон ва маро бо таҳаққуқ (иҷобат)-и масоил гиромӣ бидор ва аз миёни васоил, василаи наздикии маро ба худат фароҳам кун, эй ки …
Худовандо, фазилати Шаби Қадрро рӯзиям соз ва корҳоямро аз сахтӣ ба осонӣ баргардон, ва  пӯзишҳоямро бипазир, гӯноҳ ва бори гарони маро бирез, эй Худое, ки нисбат ба бандагони солеҳ меҳрубонӣ!
Худоё! Кӯшишамро дар ин рӯз подош деҳ ва гуноҳамро мавриди бахшоиш қарор деҳ, амаламро қабул кун ва айбамро бипушон, эй шунавотарини шунавоён!
Худоё! Маро дар ин моҳ дилбастаи авлиё ва душмани душманонат қарор деҳ ва ороста ба роҳу равиши хотами паёмбаронат гардон, эй нигаҳдорандаи дилҳои паёмбарон!  
Худоё! Дар ин рӯз, аз Ту чизеро дархост мекунам, ки мояи хушнудии Ту аст ва ба Ту паноҳ меоварам аз ончи туро нохушнуд мекунад  ва аз ту дар ин моҳ …
Худоё! Маро дар ин рӯз аз гуноҳонам шустушӯям деҳ ва аз айбҳо ва нақсҳоям покам кун ва диламро ба тақвои илоҳии қалб, биозмой, эй нодидагирандаи лағзишҳои гунаҳкорон!
Худоё! Дарҳои фазлатро дар ин рӯз, ба рӯйи ман бикушо ва баракоти худро бар ман нозил фармо ва ба муҷиботи ризо ва хушнудиат муваффақам бидор ва дар миёни боғҳои биҳишт …
Худоё! Дар ин рӯз маро ба сӯи ризо ва хушнудиат роҳнамоӣ кун  ва шайтонро бар ман мусаллат макун  ва роҳи нуфӯзе барояш ба сӯи ман қарор мадеҳ ва биҳиштро манзил …
Худоё! Дар ин моҳ дарҳои биҳиштҳоятро ба рӯям боз кун  ва дарҳои оташи дузахро ба бар рӯям барбанд, ба таловати Қуръон муваффақам бидор, эй фурӯ фиристандаи оромиш дар дили муъминон!
Худоё! Дар ин рӯз баҳраамро аз баракаташ фаровон гардон ва роҳамро ба сӯи хайроти он осон соз ва аз пазируфта шудани ҳасаноташ маҳрумам накун, эй роҳнамо ба сӯи ҳақи ошкор! …
Худоё! Маро дар ин моҳ ба баракатҳои саҳарҳояш огоҳ кун ва диламро бо равшаноии фурӯғи саҳаргоҳон равшан соз ва тамоми аъзо ва ҷисмамро ба пайравии осор ва баракоти ин моҳ …
Худоё! Маро дар ин рӯз ба сӯи корҳои шоиста ҳидоят фармо ва ҳоҷатҳо ва орзуҳоямро баровар, эй он ки ниёз ба равшангарӣ ва пурсиш надорад ва аз ончӣ дар синаи …
Худоё! Маро дар ин рӯз ба ҳамроҳӣ ва ҳамсуӣ бо некон тавфиқ деҳ ва аз рафоқат ва ҳамнишинӣ бо бадон дур гардон ва маро бо раҳмати хеш, дар сарои мондагор …
Худоё, тоати бандагони итоаткорро дар ин рӯз насибам кун ва синаамро ба тавбаи фурӯтанон фарох кун. Ба ҳаққи амонбахшии худ, эй эминии дилҳои тарсон!
Худоё, маро дар ин рӯз бар лағзишҳоям муохаза макун ва аз хаотҳо ва афтодан дар гуноҳон дур бидор ва маро ҳадафи балоҳо ва офот қарор мадеҳ. Ба иззатат, эй мояи …
Худоё, маро дар ин рӯз аз олудагӣ ва касофат пок кун ва маро бар ҳаводис ва қазову қадарҳо собири гардон. Худоё, маро дар ин рӯз ба тақво ва мусоҳибат ва …
Худоё, маро дар ин рӯз ба зевари сатру покӣбиёрой ва ба либоси қаноат ва маош бипӯшон ва бар адолат ва инсоф водор ва маро аз ҳарчӣ метарсам, эминӣ деҳ, ба …
Худовандо, дар ин рӯз эҳсон ва некиро дар назарам маҳбуб ва писандида гардон ва нодурустиҳову нофармониҳоро дар назарам нописанд қарор бидеҳ ва хашми худ ва оташи дузахро бар ман ҳаром …
Page 1 of 2