این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.

ویدئو

گالری تصاویر

راهی به سوی نور

در این برنامه " راهی به سوی نور" به بررسی …

نکته ها و گفته ها

برنامه " نکته ها و گفته ها" گزیده ای است …

سینمای نوین ایران

در سلسله برنامه های " سینمای نوین ایران" ، به …

دروازه های دانش

برنامه "دروازه های دانش" به معرفی معتبرترین دانشگاه های ایران …

راه رستگاری

در برنامه " راه رستگاری" تلاش می کنیم درباره جنبه …

نعمت جوانی

نعمت جوانی، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای …

پندها و اندرزها

در برنامه " پندها و اندرزها"، راوی برای شنوندگان عزیز …

مشاهیر ایرانی ، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و …