این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 12 تیر 1395 14:06

دیدنی های ایران زمین

در برنامه " دیدنی های ایران زمین " به معرفی استان ها و شهرهای ایران پرداخته می شود. 09/04/95

 

سه شنبه, 01 تیر 1395 09:55

دیدنی های ایران زمین

در برنامه " دیدنی های ایران زمین " به معرفی استان ها و شهرهای ایران پرداخته می شود. 26/3/95

سه شنبه, 25 خرداد 1395 13:39

دیدنی های ایران زمین

در برنامه " دیدنی های ایران زمین " به معرفی استان ها و شهرهای ایران پرداخته می شود. 19/3/95

 

دوشنبه, 24 خرداد 1395 11:05

پندها و اندرزها

در برنامه " پندها و اندرزها"، راوی برای شنوندگان عزیز صدای خراسان، حکایت های پندآموزی را روایت می کند.18/3/95

دوشنبه, 24 خرداد 1395 11:04

پندها و اندرزها

در برنامه " پندها و اندرزها"، راوی برای شنوندگان عزیز صدای خراسان، حکایت های پندآموزی را روایت می کند.11/3/95

یکشنبه, 16 خرداد 1395 13:59

مشاهیر ایرانی ، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/03/10)

یکشنبه, 16 خرداد 1395 13:53

مشاهیر ایرانی ، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/03/03)

یکشنبه, 16 خرداد 1395 13:48

مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی

در این برنامه به طور مبسوط به معرفی زندگی و آثار شخصیت های مشهور ایرانی اعم از دانشمندان،ادیبان، شاعران، هنرمندان و دیگر افراد پرداخته می شود. (95/2/27)

چهارشنبه, 12 خرداد 1395 15:38

دیدنی های ایران زمین

در برنامه " دیدنی های ایران زمین " به معرفی استان ها و شهرهای ایران پرداخته می شود. 12/3/95

چهارشنبه, 12 خرداد 1395 15:35

دیدنی های ایران زمین

در این برنامه " دیدنی های ایران زمین " به معرفی استان ها و شهرهای ایران پرداخته می شود.5/3/95 

صفحه1 از86