این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 05 دی 1391 12:31

حکایتها و حکمتها

در این برنامه هر هفته یکی از حکایتهای آموزنده ایرانی برای شنوندگان تعریف می شود .     تاریخ پخش : 24/9/91
دوشنبه, 20 آذر 1391 10:14

حکایتها و حکمتها

در این برنامه هر هفته یکی از حکایتهای آموزنده ایرانی برای شما دوستان شنونده تعریف می شود .     تاریخ پخش : 17/9/91
سه شنبه, 14 آذر 1391 10:16

حکایتها و حکمتها

در این برنامه هر هفته یکی از حکایتهای ایرانی برای شما دوستان تعریف می شود .     تاریخ پخش : 10/9/91
سه شنبه, 14 آذر 1391 09:59

حکایتها و حکمتها

در این برنامه هر هفته یکی از حکایتهای آموزنده ایرانی برای شما دوستان تعریف می شود .     تاریخ پخش : 3/9/91
سه شنبه, 14 آذر 1391 09:44

حکایتها و حکمتها

در این برنامه هر هفته یکی از حکایتهای آموزنده ایرانی برای شما دوستان تعریف می شود .     تاریخ پخش : 26/8/91
سه شنبه, 14 آذر 1391 09:39

حکایتها و حکمتها

در این برنامه هر هفته یکی از حکایتهای ایرانی برای شما دوستان تعریف می شود .     تاریخ پخش : 16/8/91
سه شنبه, 14 آذر 1391 09:26

حکایتها و حکمتها

در این برنامه هر هفته یکی از حکایتهای ایرانی برای شما دوستان تعریف می شود .     تاریخ پخش : 28/7/91
دوشنبه, 13 آذر 1391 14:20

حکایتها و حکمتها

در این برنامه هرهفته یکی از حکایتهای آموزنده فارسی برای شما دوستان تعریف می شود .     تاریخ پخش : 24/6/91
دوشنبه, 13 آذر 1391 14:12

حکایتها و حکمتها

در این برنامه هر هفته یکی از حکایتهای آموزنده فارسی برای شما دوستان تعریف می شود .   تاریخ پخش : 3/6/91
دوشنبه, 13 آذر 1391 14:06

حکایتها و حکمتها

در این برنامه هر هفته یکی از حکایتهای آموزنده فارسی برای شما دوستان تعریف می شود .   تاریخ پخش : 27/5/91
دوشنبه, 26 تیر 1391 09:03

حکایتها و حکمتها

 تاریخ پخش 23/4/91
شنبه, 17 تیر 1391 13:32

حکایتها و حکمتها

تاریخ پخش16/4/91
شنبه, 03 تیر 1391 09:02

حکایتها وحکمتها

تاریخ پخش2/4/91
یکشنبه, 28 خرداد 1391 08:31

حکایتها وحکمتها

تاریخ پخش26/3/91
دوشنبه, 22 خرداد 1391 12:44

حکایتها و حکمتها

تاریخ پخش 19/3/91
چهارشنبه, 17 خرداد 1391 09:32

حکایتها و حکمتها

تاریخ پخش 12/3/91
شنبه, 06 خرداد 1391 12:30

حکایتها وحکمتها

تاریخ پخش 5/3/91
دوشنبه, 01 خرداد 1391 08:13

حکایتها وحکمتها

تاریخ پخش 26/2/91
چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1391 08:21

حکایتها وحکمتها

تاریخ پخش 22/2/91
یکشنبه, 17 ارديبهشت 1391 13:51

حکایتها وحکمتها

تاریخ پخش 14/2/91
صفحه1 از4