این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 17 ارديبهشت 1391 13:51

حکایتها وحکمتها

حکایتها وحکمتها

تاریخ پخش 14/2/91

مجموعه ائی از حکایتها و حکمتها

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید