این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
پنج شنبه, 08 ارديبهشت 1390 15:08

صدای همدلان

7/2/90 ( آخرین برنامه )معرفی برنامه ایران در مسیر توسعه ، اعلام راههای ارتباط با صدای خراسان ، انعکاس پیام ها ونامه های مخاطبان
دوشنبه, 05 ارديبهشت 1390 21:56

صدای همدلان

31/1/90 معرفی برنامه "ایران درآینه هفته " اعلام راههای ارتباطی باصدای خراسان ، انعکاس پیام ها و نامه های مخاطبان .
یکشنبه, 28 فروردين 1390 22:16

صدای همدلان

17/1/90 معرفی برنامه راهی بسوی نور / راههای ارتباط با صدای خراسان و بخش پیامها و نامه ها .