این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
پنج شنبه, 10 آذر 1390 19:04

همزبانان

همزبانان

بزرگداشت حافظ و علاقه تاجیکان به حافظ و ..

برنامه " همزبانان "به بررسی روابط و مناسبات کشورهای فارسی زبان و اخبار رویدادهای کشورهای فارسی زبان می پردازد و  روزهای شنبه به مدت 20 دقیقه  در بخش صبحگاهی در ساعت 30/5وتکرار آن نیز در بخش شامگاهی همان روزدر ساعت 30/20 از صدای خراسان پخش می شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید