این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 11 دی 1390 17:33

همزبانان

همزبانان

استقبال تاجیکستان از دستاوردهای ایران

90/10/10

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید