این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
چهارشنبه, 12 بهمن 1390 11:54

همزبانان

همزبانان

ویژگیهای نیروگاه سنگ توده

تاریخ:8/11/90

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید