این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 28 اسفند 1390 18:42

همزبانان

همزبانان

تاریخ پخش : 20/12/90

اخبار کشورهای فارسی زبان

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید