این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 17 تیر 1391 04:57

پند پارسی

 17/04/1391
شنبه, 10 تیر 1391 04:58

پند پارسی

 10/4/91
شنبه, 03 تیر 1391 04:59

پند پارسی

 03/04/1391
سه شنبه, 30 خرداد 1391 09:25

پند پارسی

تاریخ پخش27/3/91
شنبه, 27 خرداد 1391 05:06

پند پارسی

 27/03/1391
شنبه, 20 خرداد 1391 04:56

پند پارسی

 20/03/1391
شنبه, 13 خرداد 1391 04:59

پند پارسی

 13/03/1391
شنبه, 06 خرداد 1391 05:03

پند پارسی

 06/03/1391
دوشنبه, 01 خرداد 1391 08:47

پند پارسی

تاریخ پخش 23/291
شنبه, 30 ارديبهشت 1391 05:24

پند پارسی

 30/02/1391
شنبه, 16 ارديبهشت 1391 05:10

پند پارسی

 16/02/1391
شنبه, 09 ارديبهشت 1391 05:06

پند پارسی

 قسمت 4
شنبه, 02 ارديبهشت 1391 04:59

پند پارسی

02/02/1391
شنبه, 26 فروردين 1391 06:14

پند پارسی

 قسمت دوم
دوشنبه, 21 فروردين 1391 06:23

پند پارسی

 19/01/1391