این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:32

آیه های زندگی

تلاوت آیات    250   تا 251    سوره : بقره          تاریخ پخش : 02 /05/90

بررسی   آیه  : 251                   موضوع : دفاع از حق

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید