این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 11 مهر 1390 18:41

آیه های زندگی

تلاوت آیات    15      تا 22  سوره : نحل         تاریخ پخش :   07 /05/90

بررسی   آیه  :  17                    موضوع : اهمیت خلاقیت ونوآوری

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید