این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 28 اسفند 1390 16:37

دانستنیهایی ازجهان اسلام

تاریخ پخش : 24/12/90
یکشنبه, 28 اسفند 1390 16:30

دانستنیهایی ازجهان اسلام

تاریخ پخش : 17/12/90
یکشنبه, 28 اسفند 1390 16:27

دانستنیهایی از جهان اسلام

تاریخ پخش : 10/12/90
یکشنبه, 28 اسفند 1390 16:24

دانستنیهایی ازجهان اسلام

تاریخ پخش : 3/12/90
یکشنبه, 28 اسفند 1390 16:20

دانستنیهایی از جهان اسلام

 تاریخ پخش : 26/11/90
دوشنبه, 10 بهمن 1390 20:20

دانستنیهای جهان اسلام

آشنایی با کشور داغستان
دوشنبه, 10 بهمن 1390 19:53

دانستنیهای جهان اسلام

آشنایی با کشور باشقریستان 
شنبه, 01 بهمن 1390 20:08

دانستنیهای جهان اسلام

 آشنایی با کشور تاتارستان
یکشنبه, 11 دی 1390 17:44

دانستنیها

اخبار تاتارستان
پنج شنبه, 01 دی 1390 16:19

دانستنی هایی از جهان اسلام

چالش های پیش روی جهان اسلام و اطلاعات ملل مسلمان را در برنامه " دانستنی هایی از جهان اسلام" بشنوید. 
  بررسی وضعیت مسلمانان جمهوری خود مختار چچن
دوشنبه, 21 آذر 1390 10:15

دانستنیهایی از جهان اسلام

 این برنامه : بررسی وضعیت جمعیتی جهان اسلام
 جمعیت شناسی مسلمانان آمریکا 9-9-90
 آشنایی با مسلمانان کشور تاجیکستان
آشنایی با مسلمانان کشور آذربایجان  
پنج شنبه, 10 آذر 1390 16:51

دانستنیهایی ازجهان اسلام

آشنایی با مسلمانان کشورقزاقستان  
پنج شنبه, 10 آذر 1390 16:42

دانستنیهایی از جهان اسلام

 آشنایی با  مسلمانان کشور قرقیزستان
پنج شنبه, 10 آذر 1390 16:25

دانستنیهایی از جهان اسلام

 آشنایی با مسلمانان کشور ترکمنستان
پنج شنبه, 10 آذر 1390 16:15

دانستنیهایی از جهان اسلام

 آشنایی با کشور و مسلمانان ازبکستان
سه شنبه, 03 آبان 1390 09:39

دانستنیهایی از جهان اسلام

آشنایی با کشور سوریه
صفحه1 از3