این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
پنج شنبه, 11 دی 1393 08:46

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام نجفی نژاد درباره سرگذشت آیت الله قاضی با شما صحبت می کند.4/10/93   
چهارشنبه, 10 دی 1393 13:47

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام میرسید درباره اهمیت نماز در زندگی (سرگذشت آیت الله نخودکی) با شما صحبت می کند.27/9/93      
پنج شنبه, 27 آذر 1393 11:02

پارسایان

      در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام نجفی نژاد درباره عمل به تکلیف (سرگذشت استاد حلی) با شما صحبت می کند.20/9/93      
پنج شنبه, 27 آذر 1393 10:25

پارسایان

      در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام نجفی نژاد درباره توجه به تربت فرزند (سرگذشت مرحوم حداد) با شما صحبت می کند.13/9/93             …
دوشنبه, 10 آذر 1393 11:26

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام میرسید درباره ساده زیستی (سلمان فارسی وحضرت امام خمینی (ره) )  با شما صحبت می کند.6/9/93
سه شنبه, 04 آذر 1393 08:50

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام میرسید درباره سرگذشت حضرت امام خمینی (ره) (پایبندی به دین و احکام آن)  با شما صحبت می کند.29/8/93  
دوشنبه, 26 آبان 1393 10:25

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام میرسید درباره هوشیاری و زیرکی حضرت امام خمینی (ره) با شما صحبت می کند.22/8/93  
دوشنبه, 26 آبان 1393 10:18

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام نجفی نژاد درباره اخلاق و سیره علما (تواضع) با شما صحبت می کند.15/8/93  
دوشنبه, 26 آبان 1393 10:14

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام نجفی نژاد درباره مراعات حقوق فرزندان با شما صحبت می کند.8/8/93  
دوشنبه, 26 آبان 1393 10:09

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام نجفی نژاد درباره نیکی به دیگران با شما صحبت می کند.1/8/93  
یکشنبه, 25 آبان 1393 09:01

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام میر سید درباره یاد قیامت و اثر آن در اصلاح اعمال  با شما صحبت می کند.24/7/93  
یکشنبه, 25 آبان 1393 08:55

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام میر سید درباره احترام به پدر و مادر با شما صحبت می کند. 17/7/93  
یکشنبه, 25 آبان 1393 08:52

پارسایان

در این برنامه پارسایان، حجه الاسلام نجفی نژاد با شما صحبت می کند.10/7/93  
شنبه, 17 آبان 1393 09:18

پارسایان

در این برنامه پارسایان، آقای میر سید درباره پرهیز از لقمه حرام با شما صحبت می کند.( 3/7/93)
شنبه, 17 آبان 1393 09:10

پارسایان

در این برنامه پارسایان هم آقای رضا پور درباره " تواضع حکیم آقا علی زنوزی " با شما صحبت می کند. (27/6/93)
شنبه, 17 آبان 1393 09:06

پارسایان

در این برنامه " پارسایان"، آقای رضا پور درباره سرگذشت حکیم آقا علی زنوزی صحبت می کند. (20/6/93) 
شنبه, 17 آبان 1393 09:00

پارسایان

در این برنامه " پارسایان"، آقای رضا پور با  شما مخاطبان گرامی صحبت می کند. ( 13/6/93 )
شنبه, 17 آبان 1393 08:58

پارسایان

در این برنامه، آقای میر سید با شما مخاطبان گرامی صحبت می کند.(6/6/93 )
شنبه, 17 آبان 1393 08:56

پارسایان

در این برنامه، آقای میر سید درباره "امید به رحمت خدا" صحبت می کند. (30/5/93 )
شنبه, 17 آبان 1393 08:52

پارسایان

مخاطبان گرامی به برنامه دیگری از " پارسایان" توجه فرمایید. (23/5/93 )
صفحه1 از2