این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 15 فروردين 1391 10:44

دولت ترور

تاریخ پخش : 24/12/90
سه شنبه, 15 فروردين 1391 10:41

دولت ترور

تاریخ پخش :17/12/90
سه شنبه, 15 فروردين 1391 10:38

دولت ترور

تاریخ پخش : 10/12/90
سه شنبه, 15 فروردين 1391 10:35

دولت ترور

 تاریخ پخش : 3/12/90
پنج شنبه, 13 بهمن 1390 17:47

دولت ترور

 نقش تروریسم در تکوین رژیم صهیونیستی
سه شنبه, 11 بهمن 1390 16:37

دولت ترور

شدتیابی ترور در اسرائیل
سه شنبه, 11 بهمن 1390 16:35

دولت ترور

 دولت یاسر عرفات
شنبه, 01 بهمن 1390 20:05

دولت ترور

ترور سید عباس موسوی
یکشنبه, 11 دی 1390 19:04

دولت ترور

دولتهای تروریست
پنج شنبه, 01 دی 1390 16:30

دولت ترور

،رژیم صهیونستی و نقش آن در تروریسم
شنبه, 26 آذر 1390 12:10

دولت ترور

بررسی نقش تروریسم در شکل گیری دولت صهیونیستی     تاریخ پخش : 23/9/90  
دوشنبه, 21 آذر 1390 10:56

دولت ترور

  بررسی نقش تروریسم در شکل گیری دولت صهیونیستی     تاریخ پخش : 16/9/90  
یکشنبه, 29 آبان 1390 18:56

دولت ترور

  دولت ترور - نقش تروریسم در تکوین رژیم صهیونیستی (1)