این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 15 فروردين 1391 11:17

وهابیت درآینه حقیقت

تاریخ پخش : 25/12/90
سه شنبه, 15 فروردين 1391 11:12

وهابیت درآینه حقیقت

تاریخ پخش : 18/12/90
سه شنبه, 15 فروردين 1391 11:09

وهابیت درآینه حقیقت

تاریخ پخش: 11/12/90
سه شنبه, 15 فروردين 1391 11:07

وهابیت درآینه حقیقت

تاریخ پخش : 4/12/90
سه شنبه, 15 فروردين 1391 11:04

وهابیت درآینه حقیقت

تاریخ پخش: 27/11/90
سه شنبه, 15 فروردين 1391 10:57

وهابیت درآینه حقیقت

 تاریخ پخش :20/11/90
سه شنبه, 15 فروردين 1391 10:51

وهابیت درآینه حقیقت

 تاریخ پخش : 13/11/90
سه شنبه, 11 بهمن 1390 16:14

وهابیت

وهابیت در خدمت استعمار
سه شنبه, 11 بهمن 1390 15:41

وهابیت در آئینه حقیقت

رد عقاید وهابیها درباره توسل
یکشنبه, 11 دی 1390 18:54

وهابیت در آئینه حقیقت

 رد عقاید وهابیت درباره توسل و محکومیت انفجارهای افغانستان
یکشنبه, 27 آذر 1390 11:34

وهابیت در آینه حقیقت

  نقد عقاید وهابیون در مورد خداوند
دوشنبه, 21 آذر 1390 10:41

وهابیت در آینه حقیقت

 این برنامه : بی توجهی به عقل ومنطق
چهارشنبه, 06 مهر 1390 17:39

وهابیت در آینه حقیقت

27/5/90 پایان کار «ابن تیمه» ـ عبدالوهاب ادمه بخش کار ابن تیمه ـ عقایدسلفی در تاجیکستان .
دوشنبه, 07 شهریور 1390 14:07

وهابیت در آینه حقیقت

20/5/90    عقاید ابن تیمه ـ مشترکات وهابیها و سلفیها. وارداتی بودن عقاید وهابی در تاجیکستان .
دوشنبه, 07 شهریور 1390 11:22

وهابیت درآینه حقیقت

 13/5/90  تعریف مذاهب در ادیان ـ ابن تیمیه ـ تیوریسن وهابیه .  
چهارشنبه, 12 مرداد 1390 13:02

وهابیت در آینه حقیقت

 این برنامه، به بر رسی تاریخچه فرقه وهابیت می پردازد.