این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
گروه اجتماعی
چهارشنبه, 26 خرداد 1395 12:33

نعمت جوانی

نعمت جوانی، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان است که در آن، اهمیت این دوران باشکوه در زندگی انسان مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین با کمک آیات و روایات معصومین (ع) روش های درست استفاده از جوانی بیان می شود.

علاوه بر آن به خطرهای احتمالی که یک جوان در زندگی با آن رویرو می شود، نیز پرداخته می شود.22/3/95

چهارشنبه, 26 خرداد 1395 12:30

نعمت جوانی

نعمت جوانی، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان است که در آن، اهمیت این دوران باشکوه در زندگی انسان مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین با کمک آیات و روایات معصومین (ع) روش های درست استفاده از جوانی بیان می شود.

علاوه بر آن به خطرهای احتمالی که یک جوان در زندگی با آن رویرو می شود، نیز پرداخته می شود.15/3/95

چهارشنبه, 26 خرداد 1395 12:21

نعمت جوانی

نعمت جوانی، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان است که در آن، اهمیت این دوران باشکوه در زندگی انسان مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین با کمک آیات و روایات معصومین (ع) روش های درست استفاده از جوانی بیان می شود.

علاوه بر آن به خطرهای احتمالی که یک جوان در زندگی با آن رویرو می شود، نیز پرداخته می شود.8/3/95

دوشنبه, 17 خرداد 1395 12:02

یک گوهر

در سری برنامه های " یک گوهر"، هر هفته به مسایل مربوط به زنان، به ویژه بانوان تاجیک پرداخته می شود. 13/03/95  

دوشنبه, 17 خرداد 1395 11:59

یک گوهر

در سری برنامه های " یک گوهر"، هر هفته به مسایل مربوط به زنان، به ویژه بانوان تاجیک پرداخته می شود. 0/03/95  

دوشنبه, 17 خرداد 1395 11:53

یک گوهر

در سری برنامه های " یک گوهر"، هر هفته به مسایل مربوط به زنان، به ویژه بانوان تاجیک پرداخته می شود. 30/2/95  

دوشنبه, 17 خرداد 1395 11:47

یک گوهر

در سری برنامه های " یک گوهر"، هر هفته به مسایل مربوط به زنان، به ویژه بانوان تاجیک پرداخته می شود. 23/2/95  

دوشنبه, 17 خرداد 1395 11:32

یک گوهر

در سری برنامه های " یک گوهر"، هر هفته به مسایل مربوط به زنان، به ویژه بانوان تاجیک پرداخته می شود. 16/2/95  

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 18:28

همسفران

در سری برنامه "همسفران" نیت داریم درباره مسایل مختلف مهاجران تاجیکی در کشورهای دیگر با شما شنوندگان عزیز صحبت کنیم.

این برنامه، روزهای سه شنبه از صدای خراسان پخش می شود. 95/2/7

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 18:22

همسفران

در سری برنامه "همسفران" نیت داریم درباره مسایل مختلف مهاجران تاجیکی در کشورهای دیگر با شما شنوندگان عزیز صحبت کنیم.

این برنامه، روزهای سه شنبه از صدای خراسان پخش می شود. 95/1/31

صفحه1 از13