این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 09 خرداد 1390 17:00

ایران در مسیر توسعه

28/2/90 بررسی دستاوردهای ایران در زمینه نانو تکنولوژی

رنامه " ایران درمسیرتوسعه  " به معرفی دستاوردهای ایران درعرصه علم ،فن آوری و فرهنگ و ...    می پردازد .  و روزهای چهارشنبه در بخش شامگاهی  در ساعت 15/21 و به مدت 15 دقیقه تقدیم شنوندگان گرامی می شود.

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید