این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 28 خرداد 1390 17:45

ایران در مسیرتوسعه

25/3/90 به بررسی دستاوردهای ایران در زمینه فن آوری اتمی صلح امیز .

برنامه " ایران درمسیرتوسعه  " به معرفی دستاوردهای ایران درعرصه علم ،فن آوری و فرهنگ و ...      می پردازد .  و روزهای چهارشنبه در بخش شامگاهی  در ساعت 15/21 و به مدت 15 دقیقه تقدیم شنوندگان گرامی می شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید