این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 22 مرداد 1390 16:35

ایران در مسیر توسعه

12/5/90 معرفی دست آوردهای ایران درزمینه نفت و گاز .

برنامه " ایران درمسیرتوسعه  " به معرفی دستاوردهای ایران درعرصه علم ،فن آوری و فرهنگ و ...     می پردازد .  و روزهای چهارشنبه در بخش شامگاهی  در ساعت 15/21 و به مدت 15 دقیقه از صدای خراسان پخش می شود.  

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید