این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 22 مرداد 1390 16:44

ایران در مسیر توسعه

19/5/90 دست آوردهای ایران در زمینه صنعت نفت و گاز

 

برنامه " ایران درمسیرتوسعه  " به معرفی دستاوردهای ایران درعرصه علم ،فن آوری و فرهنگ و ...     می پردازد .  و روزهای چهارشنبه در بخش شامگاهی  در ساعت 15/21 و به مدت 15 دقیقه از صدای خراسان پخش می شود.  

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید