این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 01 خرداد 1391 08:55

ایستگاه جوانی

ایستگاه جوانی

تاریخ پخش 31/2/91

ایستگاه جوانی در این برنامه در خصوص امید به زند گی در جوانها برای شما صحبت میکند

رسانه

محتوای بیشتر در این بخش: « ایستگاه جوانی ایستگاه جوانی »

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید