این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 19 فروردين 1392 19:55

پیوند گلمرادزاده؛ عامل پیوند فرهنگی میان فارسی زبانان بود

پیوند گلمرادزاده؛ عامل پیوند فرهنگی میان فارسی زبانان بود

دکتر پیوند گلمراد زاده استاد رشته روزنامه نگاری در دانشگاه ملی و محقق تاجیک بر اثر عارضه قلبی در گذشت. گلمراد زاده دانش آموخته رشته روزنامه نگاری در دانشگاه دولتی تاجیکستان بود. وی از شاگردان پروفسور مرحوم واحد اسراری پایه گذار دانشکده روزنامه نگاری در دانشگاه دولتی تاجیکستان به حساب می آید.

شاه منصور شاه میرزا کارشناس مسائل فرهنگی حوزه فارسی زبانان و از شاگردان مرحوم گلمرادزاده، در صحبت با رادیو تاجیکی برونمرزی، در باره خدمات استاد به زبان و فرهنگ پارسی به ویژه در زمینه روزنامه نگاری گفت:

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید