این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
چهارشنبه, 20 مرداد 1395 18:28

پیش بینی کارشناس روس درباره پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

پیش بینی کارشناس روس درباره پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

یک کارشناس روس پیش بینی کرده است که تاجیکستان درآینده نزدیک به اتحاد اقتصادی اور آسیا خواهد پیوست.

این درحالی است که مقامات رسمی تاجیکستان در قبال این موضوع هنوز هم موضع روشنی اتخاذ نکرده اند.

در این زمینه همکارمان بهروز سید خواجه از دوشنبه گزارش می دهد:

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید