این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
جمعه, 22 مرداد 1395 18:08

برنامه رئیس جمهور تاجیکستان برای سفر به ختلان

برنامه رئیس جمهور تاجیکستان برای سفر به ختلان

قرار است امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از شهر سربند ، ناحیه باختر و شهر قرغانتپه بازدید کرده و چند طرح را افتتاح کند.

همکارمان فرشته دولت از مرکز ولایت ختلان در این باره گزارش می دهد:

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید