این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 07 دی 1394 10:32

صدها فرشته بوسه بر این دست می زنند

صدها فرشته بوسه بر این دست می زنند

صدها فرشته بوسه بر این دست می زنند              کز کار خلق یک گره بسته وا کند

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو