این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 12 دی 1394 10:25

تبریز شهر نمونه گردشگری ایران

تبریز شهر نمونه گردشگری ایران

وزیران گردشگری عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی "تبریز" را، شهر نمونه گردشگری اسلامی در سال ۲۰۱۸ انتخاب کردند.

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو