این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 19 دی 1394 09:12

اگر نداری بردار و اگر نیاز نداری بگذار

اگر نداری بردار و اگر نیاز نداری بگذار

شعاری که این روزها روی بسیاری از دیوارهای شهرهای ایران دیده میشود موجب آن شده که مردم اسم این دیوارها رو گذاشتن دیوار مهربانی ؛ دیواری برای گرم کردن تن و دل هموطنان نیازمند که روی این دیوارها نوشته شده اگر نداری بردار و اگر نیاز نداری بگذار .

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو