این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 21 دی 1394 08:59

مادر ، معذرت میخواهم .....

مادر ، معذرت میخواهم .....

مادر ، معذرت میخواهم .....

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو