این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
پنج شنبه, 24 دی 1394 10:17

وضعيت نابسامان کارگران خارجي در عربستان

وضعيت نابسامان کارگران خارجي در عربستان

وضعيت نابسامان کارگران خارجي در عربستان

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو