این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 03 بهمن 1394 09:36

دهلی نو در روز بدون خودرو

دهلی نو در روز بدون خودرو

دهلی نو در روز بدون خودرو

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو