این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 11 بهمن 1394 09:50

بی‌اعتمادی آلمانی‌ها به اتحادیه اروپا

بی‌اعتمادی آلمانی‌ها به اتحادیه اروپا

بی‌اعتمادی آلمانی‌ها به اتحادیه اروپا

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو