این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
چهارشنبه, 14 بهمن 1394 09:05

رکورد چینی با زنبور عسل !

رکورد چینی با زنبور عسل !

یک جوان چینی توانست با پوشاندن کامل بدنش با زنبور عسل، رکوردی جدیدی را در کتاب گینس ثبت کند. وی توانست در این رکورد 63.7 کیلوگرم زنبور عسل را حمل کند. این رقم معادل 637 هزار زنبور است. وی برای جذب زنبورها به خود از 60 زنبور ملکه استفاده کرد.

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو