این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 24 بهمن 1394 08:48

ویدئوی وروجک ها

ویدئوی وروجک ها

ویدئوی منتشر شده از دردسر یک مادر برای پوشاندن لباس به چهار کودک خردسال خود است. عکس العمل مادر این کودکان که در تمام مدت تعویض لباس بچه ها با وجود شیطنت آنان لبخند به لب دارد، بسیار قابل توجه است.

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو