این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 25 بهمن 1394 10:01

نمایشگاه خودروهای قدیمی در هند

نمایشگاه خودروهای قدیمی در هند

نمایشگاه خودروهای قدیمی در هند

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو