این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
چهارشنبه, 28 بهمن 1394 11:24

ردپای نان بلوط سنتی در بازار صنعتی

ردپای نان بلوط سنتی در بازار صنعتی

ردپای نان بلوط سنتی در بازار صنعتی

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو