این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 03 اسفند 1394 08:52

ادامه حملات عربستان به مراکز درمانی یمن

ادامه حملات عربستان به مراکز درمانی یمن

ادامه حملات عربستان به مراکز درمانی یمن

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو