این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 10 اسفند 1394 10:56

بازتاب انتخابات ایران در اوکراین

بازتاب انتخابات ایران در اوکراین

بازتاب انتخابات ایران در اوکراین

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو