این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 11 اسفند 1394 12:34

واکنش جالب مردم به پارک در جایگاه معلولین

 واکنش جالب مردم به پارک در جایگاه معلولین

این ویدئو مدتی پیش از کشور برزیل منتشر شد. در این ویدئو واکنش مردم را به جوانی می بینید که ماشین خودش رو در جایگاه مخصوص معلولین پارک کرده است.

مردم روی ماشین این شخص تعداد بسیار زیادی کاغذ چسبانده اند. با قرار گرفتن این کاغذها در کنار هم نشان یک فرد معلول روی ماشین این فرد نقش بسته است.

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو