این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 16 اسفند 1394 14:11

پرده‌برداری از معمای حضور طالبان در پاکستان

پرده‌برداری از معمای حضور طالبان در پاکستان

پرده‌برداری از معمای حضور طالبان در پاکستان

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو