این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 18 اسفند 1394 11:24

صحنه های جالب از فرشته نجاتی به نام پدر و نجات کودکان

صحنه های جالب از فرشته نجاتی به نام پدر و نجات کودکان

صحنه های فوق العاده از زمان هایی که پدرها به یک فرشته نجات برای ما تبدیل شدند. 

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو