این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 21 فروردين 1395 11:15

یک قو در منچستر ایجاد ترافیک کرد!

یک قو در منچستر ایجاد ترافیک کرد!

یک قو در منچستر ایجاد ترافیک کرد!

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو