این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 31 فروردين 1395 10:24

راه اندازی خط هوایی آلماتی ـ تهران

راه اندازی خط هوایی آلماتی ـ تهران

راه اندازی خط هوایی آلماتی ـ تهران

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو