این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 09:49

بمباران بیمارستان جنایت جنگی نیست!

بمباران بیمارستان جنایت جنگی نیست!

بمباران بیمارستان جنایت جنگی نیست!

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو