این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 18 ارديبهشت 1395 16:12

حمله شیرها به بچه فیل

حمله شیرها به بچه فیل

شیرها به بچه فیل حمله کردند و زنده زنده او را خوردند.

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو