این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
پنج شنبه, 30 ارديبهشت 1395 10:20

درست بنشینیم

درست بنشینیم

درست بنشینیم

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو