این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
چهارشنبه, 12 خرداد 1395 14:00

مسکو میزبان دانشمندان هسته ای جهان

مسکو میزبان دانشمندان هسته ای جهان

مسکو میزبان دانشمندان هسته ای جهان

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو