این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 18 خرداد 1395 11:35

فرار داعش از فلوجه

فرار داعش از فلوجه

فرار داعش از فلوجه

رسانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدئو