این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
پنج شنبه, 29 بهمن 1394 09:05

بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز در سوریه

بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز در سوریه

بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز در سوریه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید